TARIEVEN

EPB

Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of te verbouwen wordt ingediend, moeten voldoen aan een bepaald minimum niveau van thermische isolatie (K-peil) en energieprestatie (E-peil)

Uw woning dient te voldoen aan de EPB of de Energieprestatie Binnenklimaat regelgeving en er dient aldus van uw woning een energieprestatie- en binnenklimaatberekening uitgevoerd te worden.

Uw woning dient in 2009 een E-peil (energieprestatie) te halen van max E100. Vanaf 1 janauri 2010 wordt de regelgeving nog strenger en dient men een E-peil van E80 te halen.

Wat houdt dit precies in ?

Aan de hand van een door de overheid ter beschikking gestelde software worden berekeningen gemaakt of voldaan wordt aan volgende eisen :

  • Thermische isolatie
  • Max. K-peil voor het gebouw in zijn totaliteit
  • Max U-waarden voor de afzonderlijke scheidingsconstructies
  • Energieprestatie : max. E-peil
  • Binnenklimaat
  • Ventilatievoorzieningen

Uit al deze berekeningen ressorteert een verslag waarbij we u bijstaan en ondersteunen met alle adviezen terzake. De EPB-verslaggever levert u het energiecertificaat bij nieuwbouw of verbouwing. Het is de bedoeling u te begeleiden vanaf de startverklaring tot de finale aflevering van het certificaat en u te ondersteunen tijdens dit traject om de juiste beslissingen te nemen inzake isolatie, het type van verwarmingsinstallatie, type ventilatie….

Klik hier voor onze tarieven