EPC's

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen en voor particuliere woningbouw is verplichtend. De regelgeving van veiligheidscoordinatie is Europese regelgeving en dient dus in Belgie toegepast te worden.

Wanneer

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Zodra uw bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Wat doet de veiligheidscoördinator
  • Ontwerp : Vooraf wordt een gezondheids- en veiligheidsplan opgesteld
  • Opvolging : Tijdens de werken wordt regelmatig gecontrolleerd en wordt er een dagboek bijgehouden.
  • Verslag : Na de werken wordt een postinterventiedossier afgeleverd met daarin alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken.