TARIEVEN

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidsco÷rdinatie op kleine bouwplaatsen en voor particuliere woningbouw is verplichtend. De regelgeving van veiligheidscoordinatie is Europese regelgeving en dient dus in Belgie toegepast te worden.

Wanneer veiligheidscoordinatie ?

De veiligheidsco÷rdinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Zodra uw bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de co÷rdinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Wat doet de veiligheidscoördinator ?

  1. Ontwerpfase:
    De veiligheidsco÷rdinator moet vˇˇr de start van de werken een gezondheids- en veiligheidsplan opstellen zodat aannemers deze info kunnen verwerken in hun lastenboeken
  2. Tijdens de werken:
    De veiligheidsco÷rdinator controleert regelmatig de werken en houdt dit bij in een "co÷rdinatiedagboek"
  3. Verslag nadien:
    Na de werken bezorgt hij u een "postinterventiedossier" met alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds of verbouwingswerken.

Klik hier voor onze tarieven