Keuringen

Elektrische keuring bij verkoop van woningen

Vanaf 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen die vóór 1981 gebouwd werden. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. De bedoeling is dat de koper een duidelijk en rechtvaardig inzicht krijgt van de staat van de elektrische leidingen.

Bij de keuringen wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties).

Deze wettelijke bepalingen zijn belangrijk! Wanneer in een woning een ernstig ongeluk gebeurt, zal de verzekeraar of het parket, altijd onderzoeken of aan de voorschriften werd voldaan.

Keuring van gasinstallatie

Uw gasinstallatie ondergaat een verplichte keuring en heeft tot doel mogelijke gaslekken op te sporen en zodoende brand en/of explosie te voorkomen.

Deze keuring is verplicht bij openstellen van een gasinstallatie alsook bij elke wezenlijke uitbreiding van uw installatie. Na de keuring ontvangt u een attest dat nodig is voor het openzetten van de gasmeters door uw nutsmaatschappij.